Ga door naar hoofdinhoud

Semi-open back headphones made by AKG Acoustics.

1 Vragen Bekijk alle

Headphone one side is not working

My headphone Scarlett hp60 one is not working he has no sound

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

It could be couple of issues.

  1. There is a broken wire inside headphones going to driver.
  2. Your 3.5 mm jack or connector is damaged
  3. The volume potentiometer is dirty and you need to clean it with isopropyl alcohol.

Troubleshooting usually requires opening headphones and checking continuity with multimeter.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dipanshu das zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 33

Altijd: 228