Why my car not moving in Drive and reverse

my car is not moving in drive and reverse

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe