Ga door naar hoofdinhoud

How to change 3G to 4G without switch off data symbol

How to change 3G to 4G without switch off data

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

change network mode in mobile networks in settings

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

did this work or nah?

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mekete Kifle zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 19