Ga door naar hoofdinhoud

My screen is spoilt how do I fix it

My phone fell and and my screen broke thereafter the ink spread all over the screen.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You need to buy a new screen that has the Digitalizer and LCD to replace it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Genesis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 99