Battery Poor Fast finished

Battery is fastly finished in 1 hour 75persent battery finished

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe