No display and sounds coming

When is plug it the screen will glow but no display and sounds coming

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe