Ga door naar hoofdinhoud

Samsung Galaxy smartphone featuring a large display , and large font size.

49 Vragen Bekijk alle

My mobile usb port is very dirty

I checked my mobile's usb charging port, it is very dirty my mobile is not charging, how can I clean it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try cleaning it with the help of a pin but do it carefully. I also once cleared it and it worked!

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kiran Kumari zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 8