Dual charging not connecting

My phone fast charging not connected simply charging

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe