Philips microdose L50 mammogram

Dear All

Can anyone help with Philips Microdose L50 mammogram. it is showing error 12-7-4 and error communicating with CCS.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe