Certain keys are not working.

random keys along the keyboard have suddenly stopped working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe