Ga door naar hoofdinhoud

How do I change clutch kit?

The clutch does something odd when you step on it. Feels as if it's loose. Turns out the pressure plate was worn out. So now, how do I change the clutch kit completely?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

Are you aware that it is a very difficult procedure ?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hopefully this helps!? https://www.mazda3tech.com/clutch_unit_r...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Luncedo Muhau zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 24

Altijd: 154