to unlock Bios password

I have Haier Laptop Y11B I forget its Bios password plz tell me to unlock Bios password

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe