My phone data network is not come but call network is working

Data is on but not working and calling is working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe