Me phone display is black

When I on my phone the display of phone becoms black nothing can seen by us

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe