Vivo phone charging problem

Vivo y93 phone ic dead candisen USB carging problem

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe