Why my car is coring

My car is sometime coring and it reduce my speed

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

what is coring?

door

Voeg een opmerking toe