Why is my phones loudspeaker is not working properly

I am facing problem during listening music and using loudspeaker phone call

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe