Whirlpool Quiet partner III won’t start

able to select different cycles and lights work etc. but nothing happens when I press start :/

Door is shut all the way

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @kitchensport,

Please confirm the full model number of the washer?

door

Voeg een opmerking toe