Ga door naar hoofdinhoud

3.5 CU. FT. Top-Load Washer with Dual Action Agitator. Released 2016.

3 Vragen Bekijk alle

Not finishing the wash drain rinse

My washer when I start it will start to run water then stops and shuts off. If I leave it it will continue after being shut off but never drains?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Here's a video on your model not filling:

https://www.repairclinic.com/RepairHelp/...

Let's get this working and then see if a full cycle will allow it to drain.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Maybterfly zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 253