My phone screen is coming out what shoul I do

my phone screen is coming off what should i do

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe