Picture is clear but no sound

Onida 21Q picture is clear but no sound come

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe