My water dispenser is not releasing hot water

hot water is not coming from the dispenser, hot water indicator red light is also OFF.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe