Ga door naar hoofdinhoud

The Nintendo DSi is the third iteration in the Nintendo DS line, and made its debut in Japan in late 2008.

262 Vragen Bekijk alle

DSI screen only working at an angle?

The hinge of this DSI is broken, and the screen also doesn't stay up. what part of the screen would be an issue?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

after a quick google I found a guide for replacing the hinge on a dsi XL

Nintendo DSi XL Hinges Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

HollowLugia zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 9