vivo v15 phone touch is not working

Hello

My vivo v15 phone touch is not working.I also replace the touch screen but still it is not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe