Green lines in screen

At top right corner i got green lines how resolve that

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe