Repair Boot record was overwritten

  • Using Windows 10 PRO
  • Tried BOOTCFG, BCDEDIT, DISM.
  • Repair - windows - boot - partion
Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe