Why is my pro steam rowenta iron leaking water?

My pro steam rowenta iron is leaking water from the bottom of the iron

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe