Ga door naar hoofdinhoud

Released September 16, 2016. Models A1661, A1784, and A1785. Available in 32, 128, or 256 GB configurations in Rose gold, gold, silver, black, jet black, and (Product)Red.

1369 Vragen Bekijk alle

My iPhone automatically switch off after sometime

My iphone automatically switch off after sometime

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

I believe you need yo buy a new battery but don't take my full advice look it up on YouTube or something or someone else here knows better than I do!!

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

GAJENDER zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 11