Type of oxygen sensor?

What kind of oxygen sensor does the 2.4l engine downstream look like? Pictures would be a big help

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe