The sound is cracking

the sound is cracking

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @vinodbhard34775,

What is the model number of the TV?

door

Voeg een opmerking toe