Microphone is not working on speaker mode

Microphone is not working on speaker mode . And in normal mode also, the voice too low to hear help me to fix it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe