Help pls...my iphpne 7plus(15.7.) Just stopped charging

My iphone 7plus (15.7.3) stopped charging, I just changed the charging flex recently

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe