Ga door naar hoofdinhoud

The Volvo XC90 is a mid-size luxury crossover SUV manufactured by Volvo since 2002 and now is in its second generation.

16 Vragen Bekijk alle

My volvo xc90 streering is hard to turn

my volvo xc90 streering is hard to turn

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Have you checked the power steering fluid?

There's a chance that the fluid needs servicing. Otherwise, the belt may be slipping, or the pump is failing. I'd start with the fluid.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

WILLY tella zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 21