Speaker problem in normal mode.

Speak not working in normal mode but working on speaker mode.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe