Hang problem problem m31

My phone hang many time, no any touch botton works when phone hang

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe