My phone update and dead. not show port pc connected.

my phone update and dead. not show port pc connected. not turn on.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe