saw starts runs wot will not idle down and run

will start and run at high speed will not idle replaced carb same results help

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Throttle linkage incorrectly setup?

door

Voeg een opmerking toe