Ice is not melting after doing defrost

Ice is not melting after doing defrost

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @renuaggarwal,

What is the model number of the refrigerator?

door

Voeg een opmerking toe