One finger chord no longer working

Usually the one-finger chord was working but not any longer.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @grantreta,

What is the make and model number of the keyboard?

door

Voeg een opmerking toe