charging socket is loose

Why my charging socket is loose at the time of charging

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe