How do I change the hinge cover or buckle

The reason is the hinge cover or buckle is cracked so i wanna change it.How do i change it.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe