What should we change (How) when Mini gives warning about break pads?

What should we change (How to change) when Mini gives warning about break pads?

Mini Cooper D 2016

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe