Why won’t videos upload to my device?

When I try to upload my photos and videos only my photos show up

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe