Ga door naar hoofdinhoud

How to fix my trimmer as it is broken

The upper blade lid and the spring and inner blade, all these parts are separated please tell me how to fix

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
5 opmerkingen

My trimmer blade broken

door

The movable blade is is broken and spring also

door

Blade of my trimmer is broken

door

I have broked inside blade of plastic welding

door

I broke the plastic supporting the blade...

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

I lost the spring inside the trimmer blade and trimmer supported

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

My trimmer is charged but not working

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kushagra Jain zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 19

Afgelopen 30 dagen: 25

Altijd: 770