Ga door naar hoofdinhoud

Eighth generation of the Honda Civic.

59 Vragen Bekijk alle

How to replace door lock

I have a friend who's civic got broken into, the door lock was popped out, I wanna replace it for them but don't know how.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

@kenny74427 YouTube is the best source of guides like these. If you're talking about the door lock cylinder, this video looks like a good place to start.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kenny zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 75