Why is my screen is flickering white and turning white

My screen flashes horizontal white flashes and turns whiteish color

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe