Only works on speaker

I have a uelfone 11P note only works on speaker for incoming and out going calls only

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe