Why is backlight going dark

Backlight on iPhone 7plus goes dark and then back to lighter

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe