noise when head is raised

Popping noise is heard when head and foot sections are raised.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe