im stuck in troubleshoot mode

my xbox w.ont trouble shoot i cant do a offline update and i tried resetng it pls help

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe